Error message

  • The file could not be created.
  • The file could not be created.
  • The file could not be created.

Ett inplastat exemplar av tidskriften Look

Document ID: 
1985 PH432-65 A-9 B
Date: 
1985, November
Object-type: 
Photograph

Gamla mynt och sedlar, en rolig ölsejdel med röd näsa, en medalj från frivilliga brandkåren i Lubbock, för berömvärda insatser. Ett inplastat exemplar av tidskriften Look med Marilyn Monroe på omslaget. Två mycket gamla hyvlar, med en doft av många långa dagar, i getternas och tummelsnårens land.

När augusti månads mjuka mörker plötsligt slöt sig, var det som om sjön slog därnere med kortare slag, andades annorlunda, okända djur kanske tittade ut ur sina hålor i strandkanten.
John Hope hade på något sätt, tagit sig ut ur den tjocka bruna boken på bordet, där han förmodades bo. Kretsade tills lågan tog honom. Men då var kvällen slut.