Error message

  • The file could not be created.
  • The file could not be created.
  • The file could not be created.

Jag förslösar här mina dagar

Document ID: 
88B4-211bis
Date: 
1988
Object-type: 
Photograph

Photograph with small note clipped to it; handwriting points to Sarah Lisa Moraea

Jag vet vilken kontinent du uppskattar, men där råder numera obalans mellan arterna: alla tog med sig något kramdjur som de inte ville lämna kvar. De äter varandra nu. Et utsikt. Ett träd. Ett grönskande träd vi passerar i regnet och fäster oss vid utan att känna dess namn. Jag vill inte att du är deformerad.

See also: